Logo Cover

Παράρτημα: «Απεικονίστε τη δικαιοσύνη: Ένας οδηγός για να ενισχύσετε την αποδεικτική αξία ενός βίντεο για τα ανθρώπινα δικαιώματα»

Όπως έχουμε δει από τις μελέτες περίπτωσης και τις ιστορίες σε αυτό το ανεκτίμητο εγχειρίδιο, το περιεχόμενο που προέρχεται από τους χρήστες μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στο να επισύρει την προσοχή στην καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εάν αυτή είναι επαληθεύσιμη. Αλλά πολλοί κινηματογραφιστές και ακτιβιστές θέλουν τα βίντεό τους να κάνουν κάτι περισσότερο. Έχουν τη βαθύτερη προσδοκία ότι τα βίντεο τα οποία αποκαλύπτουν την καταπάτηση μπορεί να βοηθήσουν στο να επιφέρουν δικαιοσύνη. Δυστυχώς, η ποιότητα των βίντεο των πολιτών και άλλο περιεχόμενο σπάνια περνούν το υψηλότερο εμπόδιο που χρειάζεται για να λειτουργήσουν ως αποδεικτικό στοιχείο σε μια αίθουσα δικαστηρίου.

Με ελαφρές βελτιώσεις, τα πλάνα τα οποία πολίτες και ακτιβιστές συχνά διακινδυνεύουν τη ζωή τους να συλλάβουν μπορούν να κάνουν κάτι περισσότερο από το να αποκαλύψουν την αδικία –μπορεί επίσης να λειτουργήσουν ως αποδεικτικό στοιχείο σε εγκληματικές και αστικές διαδικασίες δικαιοσύνης. Ο υπό έκδοση ελεύθερος οδηγός πεδίου, «Απεικονίστε τη δικαιοσύνη: Ένας οδηγός πεδίου για να ενισχύσετε την αποδεικτική αξία ενός βίντεο για τα ανθρώπινα δικαιώματα», σκοπεύει να λειτουργήσει ως ένα εγχειρίδιο αναφοράς για τους πολίτες αυτόπτες μάρτυρες και τους ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων οι οποίοι αναζητούν να χρησιμοποιήσουν το βίντεο όχι μόνο για να τεκμηριώσουν τις καταπατήσεις, αλλά επίσης για τον φιλόδοξο τελικό στόχο να φέρουν τους δράστες στη δικαιοσύνη.

Γιατί ένας οδηγός βιβλίου;

Όταν ο επιδέξιος χειρισμός της εικόνας είναι απλός και είναι εύκολο να παραχθεί ψεύτικο πλαίσιο, δεν είναι πλέον αρκετό απλώς να κινηματογραφήσει κάποιος και να μοιραστεί και με αυτό τον τρόπο να αποκαλύψει την αδικία. Οι ακτιβιστές δημιουργώντας βίντεο ελπίζουν να χρησιμοποιηθούν όχι μόνο από δημοσιογράφους αλλά και από ερευνητές και αίθουσες δικαστηρίου, πρέπει να εξετάσουν το θεμελιώδες ερώτημα το οποίο εγείρεται στο «Εγχειρίδιο Επαλήθευσης»: Μπορεί αυτό το βίντεο να επαληθευτεί; Είναι ξεκάθαρο πού και πότε τραβήχτηκε το βίντεο; Έχει πειραχτεί ή υποστεί επεξεργασία; Πρέπει επίσης να εξετάσουν άλλα ερωτήματα περισσότερο σχετικά με το σύστημα της δικαιοσύνης: Είναι το βίντεο σχετικό με κάποιο έγκλημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων; Μπορεί να αποδειχθεί η προέλευση; Μπορεί η βοήθεια που προσφέρει στην εξασφάλιση δικαιοσύνης να υπερτερεί της τάσης να υπονομεύσει τη δικαιοσύνη;

Για ποιον είναι;

Το βασικό κοινό του οδηγού είναι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται στο πεδίο, που κινηματογραφούν ή δυνητικά θα κινηματογραφήσουν καταπατήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτοί μπορεί να είναι πολίτες δημοσιογράφοι, ακτιβιστές, δημοσιογράφοι κοινοτήτων ή ερευνητές ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κάποιοι ίσως ήδη κινηματογραφούν τέτοιες καταπατήσεις στις δουλειές τους και θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν καθοδήγηση για να ενισχύσουν την αποδεικτική αξία των βίντεο που δημιουργούν. Άλλοι ίσως ήδη διερευνούν την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με παραδοσιακά μέσα, αλλά θέλουν να ενσωματώσουν βίντεο στην αναφορά τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα με έναν τρόπο που να μπορεί να ενισχύσει τη συλλογή των αποδεικτικών τους στοιχείων.

Ο πλήρης οδηγός «Απεικονίστε τη δικαιοσύνη», παραγόμενος από τη WITNESS μαζί με συναδέλφους ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα καλύπτει:

  • Το ρόλο των βίντεο σε διαδικασία ποινικής δικαιοσύνης
  • Τεχνικές για λήψη βίντεο με ενισχυμένη αποδεικτική αξία
  • Πώς να βάζετε σε προτεραιότητα ποιο περιεχόμενο να συλλάβετε
  • Διαχείριση των μέσων για να διατηρήσετε την αλυσίδα φύλαξης (chain-of-custody)
  • Μελέτες περίπτωσης που απεικονίζουν πώς το βίντεο έχει χρησιμοποιηθεί σε δικαστικές ρυθμίσεις

Δημοσιογραφία και Δικαιοσύνη

Καθώς αυτό το «Εγχειρίδιο Επαλήθευσης» παρέχει καινοτόμους τρόπους για δημοσιογράφους και ανταποκριτές κρίσεων να αναλύσουν ένα βίντεο πολίτη, ο «Οδηγός πεδίου για να ενισχύσετε την αποδεικτική αξία ενός βίντεο για τα ανθρώπινα δικαιώματα» της WITNESS θα εξετάζει το ίδιο θέμα από την άλλη πλευρά του νομίσματος, παρέχοντας μεθόδους για να χρησιμοποιούν κινηματογραφιστές, έτσι ώστε τα βίντεο που συλλαμβάνουν να μπορούν να είναι τόσο πολύτιμα γίνεται στην αποκάλυψη της καταπάτησης και στο να επιφέρουν δικαιοσύνη. Συλλογικά, αυτοί οι δύο πόροι βοηθούν να εξασφαλίζουν ότι περισσότερες κάμερες σε περισσότερα χέρια μπορεί να οδηγήσουν σε καλύτερη δημοσιογραφία και καλύτερη δικαιοσύνη.

Για περισσότερες πληροφορίες

Για να ενημερώνεστε για το εγχειρίδιο, κάντε σελιδοδείκτη την ιστοσελίδα του WITNESS, www.witness.org.Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.