Logo Cover

Dodatak: “Vizuelizirajte pravdu: Praktični vodič za povećanu dokaznu vrijednost videa za ljudska prava””

Kao što smo vidjeli iz studija slučaja i priča u ovom dragocjenom priručniku, sadržaj koji proizvode korisnici može biti od ključne važnosti u privlačenju pažnje na primjere kršenja ljudskih prava, ako ga je moguće verificirati. Ali mnogi autori videa i aktivisti žele da njihovi snimci učine i više. Oni očekuju da snimci koji prikazuju kršenje ljudskih prava mogu dovesti do provođenja pravde. Nažalost, kvalitet videa i drugog sadržaja koji šalju građani rijetko može proći kriterije potrebne da bi se koristio kao dokaz u sudnici.

Uz mala poboljšanja, snimci za koje građani i aktivisti često rizikuju svoje živote mogu učiniti više nego samo otkriti nepravdu – oni mogu poslužiti kao dokaz u krivičnim i civilnim parnicama. Najavljeni besplatni praktični vodič Vizuelizirajte pravdu: Praktični vodič za povećanu dokaznu vrijednost videa za ljudska prava ima za cilj da bude priručnik za građane i aktiviste na području ljudskih prava, koji žele koristiti video ne samo da dokumentiraju kršenja tih prava, nego i za ambiciozni krajnji cilj dovođenja njihovih počinitelja pred lice pravde.

Zašto praktični vodič?

Kada je manipulacija fotografijama jednostavna i kada je lako stvoriti lažni kontekst, više nije dovoljno samo snimiti i podijeliti primjere nepravde. Aktivisti koji kreiraju snimke za koje se nadaju da će ih koristiti ne samo novinari nego i istraživači i sudovi, moraju uzeti u obzir pitanja koja se navode u Priručniku za verifikaciju: Može li ovaj video biti verificiran? Da li je jasno gdje i kada je snimljen? Da li je mijenjan i uređivan? Moraju također razmotriti pitanja svojstvena pravosudnom sistemu: Da li je snimak relevantan za zločin protiv ljudskih prava? Da li se može dokazati njegovo porijeklo? Da li bi njegova korisnost u provođenju pravde bila veća od potencijala da ometa sprovođenje pravde?

Kome je namijenjen?

Primarna publika vodiča su ljudi koji rade na terenu i koji snimaju ili će potencijalno snimati primjere kršenja ljudskih prava. Ovo mogu biti građani novinari, aktivisti, reporteri iz zajednice ili istraživački ljudskih prava. Neki od njih možda već snimaju video u svom poslu i trebaju im smjernice kako da povećaju dokaznu vrijednost videa koji kreiraju. Drugi možda već istražuju ljudska prava tradicionalnim metodama, ali žele uključiti i videosnimke u svoje izvještaje o ljudskim pravima na način koji bi povećao njihovu kolekciju dokaznog materijala.

Sveobuhvatni vodič Vizueliziraj pravdu, koji je organizacija WITNESS kreirala zajedno sa kolegama iz područja ljudskih prava, obuhvata:

  • Ulogu videa u krivičnom procesu
  • Tehnike za snimanje videa sa većom dokaznom vrijednošću
  • Kako odlučiti koji sadržaj snimati
  • Upravljanje medijima da bi se sačuvao lanac odgovornosti za dokaze
  • Studije slučaja koje ilustriraju kako je video korišten u sudnici

Novinarstvo i pravda

Dok ovaj Priručnik za verifikaciju nudi inovativne načine analize korisničkog videa za novinare i humanitarne radnike, Praktični vodič za povećanu dokaznu vrijednost videa za ljudska prava organizacije WITNESS isto pitanje gleda sa druge strane novčića, nudeći metode koje će autorima filmova omogućiti da njihovi snimci budu što je moguće vredniji u otkrivanju kršenja ljudskih prava i provođenju pravde. Zajedno, ova dva resursa mogu pomoći u tome da više kamera u više ruku dovede do boljeg novinarstva i veće pravde.

Više informacija

Za praćenje najnovije verzije priručnika, zabilježite web-sajt organizacije WITNESS, www.witness.org.Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.