Logo Cover

Studija slučaja 3.1: Monitoring i verifikacija tokom ukrajinskih parlamentarnih izbora

Anahi Ayala Iacucci je viša savjetnica za inovacije pri Internewsovom centru za inovacije i učenje i Internewsovom projektu za humanitarne medije. Tokom protekle četiri godine, radila je na primjeni tehnologija i inovacija u humanitarnim krizama, razvoju medija, prevenciji konflikata i ljudskim pravima širom svijeta, za organizacije poput Svjetske banke, UN-a, NDI-a i Freedom Housea, između ostalih. Vodi blog na adresi anahiayala.com i tvita pod imenom @anahi_ayala.


Tokom ukrajinskih parlamentarnih izbora u jesen 2012. godine, Internews Ukraine, lokalna nevladina organizacija koju podržava globalna neprofitna medijska organizacija Internews, provela je projekt monitoringa medija pod nazivom Elect.UA. Projekt je koristio mješavinu crowdsourcinga, mobilnih telefona, društvenih medija, profesionalnog monitoringa izbora i medijskog monitoringa u cilju nadzora izborne kampanje i mogućih kršenja pravila ili utjecaja na rezultate.

Projekt je imao prilično kompleksnu strukturu: 36 novinara širom zemlje izvještavalo je tokom predizborne kampanje i na sam dan izbora. U isto vrijeme, zaposlenici tri različite organizacije za monitoring izbora slali su izvještaje na zajedničku platformu putem SMS-a, online formulara i e-maila. Elect.UA također je pozvao građane Ukrajine da pošalju izvještaje o svom iskustvu sa izborima putem društvenih medija (Twittera i Facebooka), mobilnih tehnologija (SMS-a i otvorene linije za pozive), putem aplikacije za pametne telefone i online formulara i e-maila.

Sve informacije koje su dolazile od novinara i posmatrača koje je trenirao Internews automatski su tagovane kao verificirane, dok je izvještaje koje su slali građani pregledao tim od 16 administratora stacioniranih u Kijevu.

Za verifikaciju ovih poruka, tim administratora kreirao je protokol baziran na izvoru informacije: mobilna tehnologija, društveni mediji, online formulari ili e-mail..

Za svaki izvor, pokušavalo se odrediti ko je poslao informaciju (ako je moguće), sadržaj informacije i njen kontekst. Za svaku od ovih komponenata, tim je također pokušavao odrediti da li je nešto 100% verificirano ili samo djelimično.

Za informacije koje su dolazile sa društvenih medija, korišten je granati model prikazan na slici ispod.

Kliknite za kompletan dijagram

Prvi korak pri verifikaciji bila je internetska pretraga, kojom bi se utvrđivali svi digitalni tragovi osobe koja je poslala informaciju i sadržaja koji je poslala. (Npr., pregledali smo druge profile na društvenim medijima, spominjanja u medijskim člancima, informacije o fakultetu, povezanosti itd.) Cilj pretrage bio je utvrditi da li je osoba pouzdan izvor i da li na internetu već postoji trag informacije koju je osoba poslala.

Drugi je korak korištenje informacije u formiranju profila osobe, kao i profila sadržaja koji su poslani. Za svako od 5W pitanja (ko, šta, kada, gdje i zašto), administratori su morali pažljivo odrediti šta mogu dokazati a šta ne. U slučaju multimedijalnih sadržaja, protokol verifikacije je bio isti, ali smo imali različit put.

Fotografije i videosadržaje smo verificirali tražeći detalje koje možemo identificirati na snimku, analizom audiodijela (slušanje jezika, dijalekta, kolokvijalnoga govora, pozadinske buke itd.), odjeće i osvjetljenja (vještačko ili prirodno), između ostalog.

U slučajevima kada određeni sadržaj nismo bili u mogućnosti verificirati sa dovoljnom sigurnošću, poslali bismo ga izbornom posmatraču ili novinaru da ga provjeri na licu mjesta.

Elect.UA je tako, naprimjer, 28. septembra 2012. dobio informaciju putem web-sajta da je kandidat za parlament Leonid Datsenko pozvan na razgovor sa nepoznatom osobom, nakon čega su mu prijetili sa ciljem da se povuče iz izbora.

Naredni dan, administratori platforme su pronašli članak u pouzdanim medijima u kojem se nalazio snimak razgovora. Zadržali smo ovu prijavu na verifikaciji, i onda su 1. oktobra lokalni novinari o pres konferenciji o incidentu. Lokalni novinari koji su radili za Elect.UA uradili su i intervjue sa lokalnim predstavnicima policije, koji su potvrdili slučaj.

Ukupno, tim Elect.UA uspio je verificirati nevjerovatnu količinu informacija koristeći ove protokole i primijetio je da su administratori radili sve brže što su postajali bolje upoznati sa protokolom. Ovo pokazuje da je verifikacija korisničkog sadržaja vještina koja se može naučiti i sistematizirati, te dati efikasne, pouzdane rezultate.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.